OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Pirmdiena, 1. jūnijs

MTB-O KPA
(MTB-O KAUSA 2. POSMS)
30.06.2012.
(„Kpa” sacensbu 2. diena)

ORGANIZATORI
Rko orientšan klubs „Kpa”
Sacensbu organizators – Paulis Brionoks, t.+371 26435996
Sacensbu tiesnesis – Mrtiš Lsmanis
Distances – Paulis Brionoks

PROGRAMMA
Velo orientšans sacensbas vidj distanc.

SACENSBU CENTRS
Paviu novads, Vietalva, „Mailes” apkrtn. „Kpa” 2. dienas sacensbu centr.
Atraans vieta kart

GRUPAS
S21,V21 – elites atklt grupa,
S16,V16 – 1996. dzimšanas gads un jaunki,
S40,V40 – 1972. dzimšanas gads un vecki,
OPEN – tautas klase, iescju grupa jebkuram vecumam.

STARTS UN STARTA KRTBA
Starta skums 16:00. Izlozes krtb ar intervlu 2 min.
Karte tiks izsniegta 1 minti pirms starta.
OPEN grupai brvais starts no 16:00 ldz 17:00

DISTANCES
Vidj distance.

Grupa, prognoztais uzvartja laiks
S21 45-50 min
V21 55-60 min
S16 40 min
V16 45 min
S40 40min
V40 45 min
OPEN 35 min

KARTE, APVIDUS
Karte sagatavota 2012. gada maij/jnij. Sacensbm izmantojamo rajonu sagatavoja Atis Rukšns, MTB-O karti – P. Brionoks.
Mrogs 1:10 000, H=5m, A4 formts.
Apvidus ar izteiktm reljefa formm, ietver sporta un atptas bzes „Mailes” distanu slpošanas trases.

PIETEIKŠANS
Iepriekšja reistršans ldz 29. jnijam, plkst. 20:00,

Online pieteikans

Pieteiktie dalbnieki

, vai pa e-pastu lismanis@gmail.com, tlr.nr. +371 26752100, vai reistratr sacensbu centr „Mails” ldz nordtajam termiam.
OPEN grupai reistrties vars ar sacensbu dien, starta viet no 16:00 ldz 16:50.

DALBAS MAKSA
Samaksjot uz vietas sacensbu centr. Pieteikšans iepriekš tiek uzskatta k garantija, ka dalbas maksa tiks samaksta ar neierodoties uz sacensbm.
S16,V16 — Ls 1,00
Prjs grupas — Ls 3,00

ATZMŠANS
Sacensbs tiks izmantota SportIdent atzmšans sistma. Dalbniekiem persongs SportIdent kartes numurs juzrda pieteikum. SportIdent iespjams izrt pie  sacensbu organizatoriem. SI kartes res maksa ir Ls 0,50.

PAŠIE NOTEIKUMI
Obligta aizsargiveru lietošana. Prvietojoties pa koplietošanas ceiem sacensbu dalbniekiem jievro satiksmes noteikumi. Dalbniekiem atauts prvietoties rpus kart iezmtajiem ceiem un pavm. Šrsojot apdzvotas vietas, prvietoties atauts tikai pa kart iezmtajiem ceiem. Visiem startjušajiem sacensbu dalbniekiem ir saistoši LOF izdotie velo orientšans sacensbu noteikumi.

APBALVOŠANA
1.-3. vietu ieguvji tiks apbalvoti ar atbalsttju sarptajm balvm.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+