Kāpa 2008 - rezultāti

1. starta grupas (HD21E , seniori u.c.)

1. diena: rezultāti / posmu laiki
2. diena: rezultāti / posmu laiki / kopvērtējums pēc 2. dienas
3. diena: rezultāti / posmu laiki / kopvērtējums pēc 3. dienas

2. starta grupas (HD10, HD12, u.c.)

1. diena: rezultāti / posmu laiki
2. diena: rezultāti / posmu laiki / kopvērtējums pēc 2. dienas
3. diena: rezultāti / posmu laiki / kopvērtējums pēc 3. dienas

HD8, DIR grupas

1. diena: rezultāti / posmu laiki
2. diena: rezultāti / posmu laiki / kopvērtējums pēc 2. dienas
3. diena: rezultāti / posmu laiki / kopvērtējums pēc 3. dienas

Sprints

rezultāti un posmu laiki

Speciālbalvas

A. Prošenkova piemiņas balva
Spēcīgākās ģimenes

Grafiki

1. diena
2. diena
3. diena

OTD rezultāti

Rezultāti
Treniņdistances karte
1. distances karte
2. distances karte

Kāpa 2008 - results

1st start classes (HD21E , senior classes etc.)

1st day: results / split times
2nd day: results / split times / total results after 2nd stage

3rd day: results / split times / total results after 3rd stage

2nd start classes (HD10, HD12, etc.)

1st day: results / split times
2nd day: results / split times / total results after 2nd stage
3rd day: results / split times / total results after 3rd stage

HD8, DIR classes

1st day: results / split times
2nd day: results / split times / total results after 2nd stage
3rd day: results / split times / total results after 3rd stage

Sprint race

results and split times

Special prizes

A. Prošenkovs memorial cup
Strongest families

Graphs

1st day
2nd day
3rd day

Trail' O results

Results
Model event map
Map of 1st distance
Map of 2nd distance