Uz sâkumu

Kâpa 2009 Mordanga : piektdiena, 2009. gada 3. jûlijs-svçtdiena, 2009. gada 5. jûlijs

Rezultâtu protokols: Södertälje Nykvarn OF

Vieta Dalîbnieks Klubs Grupa Valsts Rezultâts 1.diena 2.diena 3.diena
26. Håkan Sjögren Södertälje Nykvarn OF H45 SWE 3:52:24 1:20:51(26) 1:07:49(28) 1:23:44(23)
Daniel Tjernberg Södertälje Nykvarn OF H21K SWE 1:15:05(48) 1:05:54(66) DSQ
Monica Mild Södertälje Nykvarn OF D50 SWE DSQ DSQ DSQ
Skaits: 3

12.07.2009 19:28:53