Uz s‚kumu

K‚pa 2009 Mordanga : piektdiena, 2009. gada 3. jŻlijs-svÁtdiena, 2009. gada 5. jŻlijs

Rezult‚tu protokols: Stršngnšs-Malmby OK

Vieta DalÓbnieks Klubs Grupa Valsts Rezult‚ts 1.diena 2.diena 3.diena
22. Magnus Axelsson Stršngnšs-Malmby OK H45 SWE 3:45:15 1:29:00(34) 1:02:24(17) 1:13:51(9)
24. Amanda SŲderholm Stršngnšs-Malmby OK D210** SWE 4:19:48 1:32:49(24) 1:29:33(28) 1:17:26(21)
Skaits: 2

12.07.2009 19:28:53