Grupas | Klubi

"Kâpa 2010" Alûksne : 2-4.jûlijs

Starta numurs Vârds Uzvârds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 1496 Toomas Puss M55 Visa SK Jõgeva 70530* 14:46:00 12:12:00 11:04:00
2. 1381 Eldur Orupõld M45S Visa SK Jõgeva 70636* 14:53:00 11:59:00 10:29:00
3. 893 Rain Vaikmäe M21S Visa SK Jõgeva 70540* 14:57:00 12:09:00 09:54:00
4. 690 Rahel Valdmaa W20 Visa SK Jõgeva 70571* 15:16:00 12:46:00 11:16:00
5. 924 Mattias Pilv M21S Visa SK Jõgeva 70393* 15:28:00 11:24:00 10:10:00
6. 1392 Anne Valdmaa W55 Visa SK Jõgeva 70569* 15:38:00 13:08:00 11:30:00
Skaits: 6
Starta numurs Vârds Uzvârds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 924 Mattias Pilv M21S Visa SK Jõgeva 70393* 15:28:00 11:24:00 10:10:00
2. 1381 Eldur Orupõld M45S Visa SK Jõgeva 70636* 14:53:00 11:59:00 10:29:00
3. 893 Rain Vaikmäe M21S Visa SK Jõgeva 70540* 14:57:00 12:09:00 09:54:00
4. 1496 Toomas Puss M55 Visa SK Jõgeva 70530* 14:46:00 12:12:00 11:04:00
5. 690 Rahel Valdmaa W20 Visa SK Jõgeva 70571* 15:16:00 12:46:00 11:16:00
6. 1392 Anne Valdmaa W55 Visa SK Jõgeva 70569* 15:38:00 13:08:00 11:30:00
Skaits: 6
Starta numurs Vârds Uzvârds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 893 Rain Vaikmäe M21S Visa SK Jõgeva 70540* 14:57:00 12:09:00 09:54:00
2. 924 Mattias Pilv M21S Visa SK Jõgeva 70393* 15:28:00 11:24:00 10:10:00
3. 1381 Eldur Orupõld M45S Visa SK Jõgeva 70636* 14:53:00 11:59:00 10:29:00
4. 1496 Toomas Puss M55 Visa SK Jõgeva 70530* 14:46:00 12:12:00 11:04:00
5. 690 Rahel Valdmaa W20 Visa SK Jõgeva 70571* 15:16:00 12:46:00 11:16:00
6. 1392 Anne Valdmaa W55 Visa SK Jõgeva 70569* 15:38:00 13:08:00 11:30:00
Skaits: 6

29.06.2010 21:26:22