Laimites Stafetes 2006

Laimites Stafetes 2006

.

01.05.06

Relay S14

Rank Name Leg time #Total time#
1Kapa / RRBJSS team 1 (102) 1:46:44
Agnese Baronina 28:411   28:411  
Katrina Kosmaceva 49:122   1:17:532  
Mara Peilane 28:511   1:46:441  
2IK Auseklis team 1 (103) 1:48:49
Madara Freimane 39:392   39:392  
Beata Zalaiskalns 32:281   1:12:071  
Ance Rusova 36:422   1:48:492  
DNSVacant team 1 (104) 00:00
Runner 1 00:00   00:00  DNS
Runner 2 00:00   00:00  DNS
Runner 3 00:00   00:00  DNS
DNSVacant team 2 (105) 00:00
Runner 1 00:00   00:00  DNS
Runner 2 00:00   00:00  DNS
Runner 3 00:00   00:00  DNS

01.05.06 16:38:14 eTiming Version 2.0 Emit as

Lisensed to: Emit as