Laimītes kauss 2005

OK Kāpa Beltes

01.05.05

Split times for V14

Rank
Time
Name
Team
Nation
1 24:41 Kivlenieks,Raivo Ogre Ok 04:19= 09:40= 12:02= 14:43= 18:42= 21:05= 22:46= 23:50= 24:41= 04:19= 05:21= 02:22= 02:41= 03:59= 02:23= 01:41= 01:04= 00:51= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 2 25:02 Suts,Jurģis Zvoc-valmieras Bss 04:45+ 10:30+ 13:11+ 15:48+ 18:51+ 21:20+ 22:45- 24:04+ 25:02+ 04:45+ 05:45+ 02:41+ 02:37- 03:03- 02:29+ 01:25- 01:19+ 00:58+ 00:26# 00:24+ 00:19# 00:04- 00:56- 00:06+ 00:16- 00:15# 00:07# 3 28:51 Bričonoks,Edgars Kāpa/rrbjss 04:46+ 14:07+ 16:54+ 19:36+ 22:48+ 25:23+ 26:53+ 28:05+ 28:51+ 04:46+ 09:21+ 02:47+ 02:42+ 03:12- 02:35+ 01:30- 01:12+ 00:46- 00:27# 04:00& 00:25# 00:01+ 00:47- 00:12+ 00:11- 00:08# 00:05- 4 29:24 Magone,Dairis Meridiāns 05:40+ 13:21+ 16:12+ 18:09+ 22:27+ 25:07+ 26:59+ 28:19+ 29:24+ 05:40+ 07:41+ 02:51+ 01:57- 04:18+ 02:40+ 01:52+ 01:20+ 01:05+ 01:21& 02:20& 00:29# 00:44- 00:19+ 00:17# 00:11# 00:16# 00:14& 5 29:29 Gailis,Andris Auseklis - Lspa 06:46+ 13:18+ 16:29+ 18:11+ 21:34+ 25:24+ 27:12+ 28:29+ 29:29+ 06:46+ 06:32+ 03:11+ 01:42- 03:23- 03:50+ 01:48+ 01:17+ 01:00+ 02:27& 01:11# 00:49& 00:59- 00:36- 01:27& 00:07+ 00:13# 00:09# 6 29:32 Ūdris,Mārcis Kāpa/rrbjss 05:17+ 17:12+ 19:34+ 21:17+ 24:02+ 26:17+ 27:37+ 28:40+ 29:32+ 05:17+ 11:55+ 02:22= 01:43- 02:45- 02:15- 01:20- 01:03- 00:52+ 00:58# 06:34@ 00:00= 00:58- 01:14- 00:08- 00:21- 00:01- 00:01+ 7 30:16 Priedītis,Gatis Saldus 05:43+ 12:36+ 15:53+ 17:31+ 22:20+ 25:18+ 27:59+ 29:12+ 30:16+ 05:43+ 06:53+ 03:17+ 01:38- 04:49+ 02:58+ 02:41+ 01:13+ 01:04+ 01:24& 01:32& 00:55& 01:03- 00:50# 00:35# 01:00& 00:09# 00:13& 8 30:23 Rasims,Matīss Ogre Ok 05:38+ 12:25+ 15:15+ 17:57+ 20:50+ 23:19+ 28:38+ 29:36+ 30:23+ 05:38+ 06:47+ 02:50+ 02:42+ 02:53- 02:29+ 05:19+ 00:58- 00:47- 01:19& 01:26& 00:28# 00:01+ 01:06- 00:06+ 03:38@ 00:06- 00:04- 9 31:52 Neimanis,Nauris Ogre Ok 06:55+ 15:49+ 18:54+ 20:49+ 24:40+ 28:01+ 29:41+ 30:58+ 31:52+ 06:55+ 08:54+ 03:05+ 01:55- 03:51- 03:21+ 01:40- 01:17+ 00:54+ 02:36& 03:33& 00:43& 00:46- 00:08- 00:58& 00:01- 00:13# 00:03+ 10 33:51 Vīksne,Didzis Meridiāns 06:49+ 15:43+ 19:30+ 21:51+ 25:51+ 29:20+ 31:15+ 32:47+ 33:51+ 06:49+ 08:54+ 03:47+ 02:21- 04:00+ 03:29+ 01:55+ 01:32+ 01:04+ 02:30& 03:33& 01:25& 00:20- 00:01+ 01:06& 00:14# 00:28& 00:13& 11 33:55 Venčels,Juris Sēlijas Mežs 05:23+ 12:20+ 20:51+ 24:12+ 27:30+ 30:11+ 31:46+ 33:00+ 33:55+ 05:23+ 06:57+ 08:31+ 03:21+ 03:18- 02:41+ 01:35- 01:14+ 00:55+ 01:04# 01:36& 06:09@ 00:40# 00:41- 00:18# 00:06- 00:10# 00:04+ 12 34:23 Mačuks,Mārtiņš Sēlijas Mežs 06:08+ 13:29+ 17:49+ 19:49+ 25:11+ 28:45+ 31:36+ 33:07+ 34:23+ 06:08+ 07:21+ 04:20+ 02:00- 05:22+ 03:34+ 02:51+ 01:31+ 01:16+ 01:49& 02:00& 01:58& 00:41- 01:23& 01:11& 01:10& 00:27& 00:25& 13 34:51 Gulbis,Artūrs Valkas Raj.bjss-Azimuts 06:11+ 13:41+ 17:09+ 22:02+ 26:21+ 30:45+ 32:42+ 33:51+ 34:51+ 06:11+ 07:30+ 03:28+ 04:53+ 04:19+ 04:24+ 01:57+ 01:09+ 01:00+ 01:52& 02:09& 01:06& 02:12& 00:20+ 02:01& 00:16# 00:05+ 00:09# 14 36:45 Grava/ģērmanis,Rolands Kāpa/rrbjss 04:37+ 22:25+ 25:29+ 27:58+ 31:11+ 33:31+ 34:57+ 36:02+ 36:45+ 04:37+ 17:48+ 03:04+ 02:29- 03:13- 02:20- 01:26- 01:05+ 00:43- 00:18+ 12:27@ 00:42& 00:12- 00:46- 00:03- 00:15- 00:01+ 00:08- 15 38:20 Šadrins,Rūdolfs Kāpa Ok 07:01+ 18:41+ 22:17+ 25:39+ 30:59+ 33:59+ 35:33+ 37:11+ 38:20+ 07:01+ 11:40+ 03:36+ 03:22+ 05:20+ 03:00+ 01:34- 01:38+ 01:09+ 02:42& 06:19@ 01:14& 00:41& 01:21& 00:37& 00:07- 00:34& 00:18& 16 39:25 Cebulis,Emīls Auseklis Ik 06:11+ 20:31+ 24:11+ 27:35+ 33:06+ 35:42+ 37:03+ 38:15+ 39:25+ 06:11+ 14:20+ 03:40+ 03:24+ 05:31+ 02:36+ 01:21- 01:12+ 01:10+ 01:52& 08:59@ 01:18& 00:43& 01:32& 00:13+ 00:20- 00:08# 00:19& 17 46:08 Priedītis,Edgars Ogre Ok 06:33+ 23:59+ 27:52+ 30:08+ 34:49+ 39:44+ 43:07+ 45:06+ 46:08+ 06:33+ 17:26+ 03:53+ 02:16- 04:41+ 04:55+ 03:23+ 01:59+ 01:02+ 02:14& 12:05@ 01:31& 00:25- 00:42# 02:32@ 01:42@ 00:55& 00:11# 18 51:16 Magone,Kristaps Meridiāns 05:33+ 33:30+ 38:59+ 40:53+ 44:40+ 47:32+ 49:01+ 50:14+ 51:16+ 05:33+ 27:57+ 05:29+ 01:54- 03:47- 02:52+ 01:29- 01:13+ 01:02+ 01:14& 22:36@ 03:07@ 00:47- 00:12- 00:29# 00:12- 00:09# 00:11# 19 1:12:36 Norberts,Lauris Ogre Ok 06:29+ 21:26+ 25:03+ 45:01+ 48:43+ 52:38+ 69:56+ 71:31+ 72:36+ 06:29+ 14:57+ 03:37+ 19:58+ 03:42- 03:55+ 17:18+ 01:35+ 01:05+ 02:10& 09:36@ 01:15& 17:17@ 00:17- 01:32& 15:37@ 00:31& 00:14& 20 1:33:45 Tomsons,Mārtiņš Ogre Ok 07:50+ 50:28+ 53:52+ 57:07+ 67:33+ 79:57+ 90:55+ 92:42+ 93:45+ 07:50+ 42:38+ 03:24+ 03:15+ 10:26+ 12:24+ 10:58+ 01:47+ 01:03+ 03:31& 37:17@ 01:02& 00:34# 06:27@ 10:01@ 09:17@ 00:43& 00:12# Best split for this class 04:19 05:21 02:22 01:38 02:45 02:15 01:20 00:58 00:43 01:47 01:37 04:50 03:15 01:26 01:08 = Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss

Contact Mail address: fresh@zednet.lv
01.05.05 18:42:51 eTiming Version 1.7.02 Emit as

Lisensed to: LATVIA