OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Sestdiena, 24. oktobris
Laimtes sprints Zoodrz

Latvijas Sprinta kausa 2.posms
10.aprl Rg

REZULTTI
POSMU LAIKI
GRAFIKI

Organizatori
Latvijas Orientšans federcija.
BJC ”Laimte”, OK „Kpa”, IK „Mra 9”.
Galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva t.mob. 29104320, tamara.k@gusts.lv
Rezulttu apstrde: Mrcis Lukšvics: luksevics@gmail.com
Distanu sagatavošana: Indulis Peilns
Galvenais starta tiesnesis: Andrejs Vis
Reistrcija, sekretarits: Aija Zaula, Dina Kronberga

Atbalsta
Rgas domes Izgltbas, kultras un sporta departaments

Laiks un vieta
2010.gada 10.aprl Rg, Mea prospekts Nr.1
RP SIA "Rgas Nacionlaj zooloiskaj drz"
Starts pavles distanc plkst. 11.30 izlozes secb.

Sacensbu centra shma:

scheme   

Sacensbu programma
10.00-11.00 dalbnieku ierašans, reistrcija (pirms starta dalbnieki drkst atrasties viengi sacensbu centr vai iesildšans zon) Reistrjoties sekretarit, dalbnieks (klubs), kurš ir nomaksjis dalbas maksu, saem ieejas bieti zoodrz, lai dotos uz startu.

Ja dalbnieks iziet no Rgas zooloisk drza  teritorijas, turpmk ieeja japmaks pašam (brni 3.00, prjie 4.-Ls) www.rigazoo.lv!!!  Sacensbu rkotji nodrošina tikai vienreizju ieeju Rgas zooloiskaj drz.


no 11.00 uzrdot bieti, ieeja zoodrza teritorij pa marjumu ldz sacensbu centram. Sacensbu centr atradsies vasaras tipa angrs, kur vars prrbties un nolikt mantas.
11.30-13.00 starts izlozes secb
13.30  uzvartju apbalvošana

Dalbnieku grupas un distanu parametri
S,V 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65
S,V 21E spcgkie Latvijas orientieristi bez vecuma ierobeojuma
Open grupa- bez vecuma ierobeojuma

S12    1.6km  13 KP       V12   1.6km 13 KP
S14    1.8km  13 KP        V14    2.2km 13 KP 
S16    2.2km  13 KP            V16  2.4km 13 KP
S18    2.3km  16 KP        V18   3.0km 17 KP (2 api)
S21E   2.7km   14 KP (2 api)           V21E   3.1km 19 KP (2 api)
S21    2.3km  16 KP        V21    2.6km 19 KP (2 api)
S35    2.4km 13 KP         V35 3.0km  17 KP (2 api)
S45    2.3km 16 KP       V45  2.4km  13 KP
S55    2.2km 13 KP       V55  2.3km  16 KP
S65    1.8km 12 KP       V65  2.2km 13 KP
OPEN   1.3km 15 KP        

Apvidus un karte
Apvidus paugurains, sarets, ar noogojumu labirintiem, asfalttm ielim.
Kartes autors Indulis Peilns, karte zmta 2009/2010.gad. Mrogs: 1:4000, augstumlknes ik pa 2 m.

Starts un starta krtba
Starta intervls starp dalbniekiem 1 minte.
-2min. pirms starta dalbnieks reistrjas, uzrdot tiesnesim emit kartes numuru
un saem papildus leendas.
-1min. pirms starta dalbnieks nostjas pie savas grupas kartm. Dalbnieks ir persongi atbildgs, ka ir pamis pareizo savas grupas karti.
Sav starta mint dalbnieks dodas distanc.

Pieteikšans un dalbas maksas
Ldz 5.04.2010.,plkst.24.00
ONLINE pieteikšans
pieteikto dalbnieku SARAKSTS
S, V -12, 14, 16, 18, 65 -2.00Ls, emit re 0.50Ls
S,V -21, 21E, 35, 45, 55, Open – 3.50 Ls, emit re 0.50L
 Dalbnieka pieteikums tiks uzskatts par garantiju dalbas maksas nomaksai.
Dalbas maksu vars samakst sacensbu dien.
Tiem, kas pieteikušies pc 5.apra, jmaks divkrša dalbas maksa.
Dalbas maksa ir vienreizja ieeja  zoodrz, kas dod iespju veikt distanci un pc distances veikšanas apmeklt Rgas zoodrza iemtniekus neizejot no teritorijas!!!

Rekvizti
IK „MRA-9”, re.Nr. 40002124273, O.Vcieša iel 24, Carnikava       
AS Swedbank, kods HABA LV22, LV40HABA0551015519297

Apbalvošana
Katr grup 1.-3.vietu uzvartji saem balvas un diplomus, Open grup balvas tiek pasniegtas loterijas veid.

paši noteikumi
Dalbnieki paši ir atbildgi par savu veselbas stvokli.
Pirms starta dalbnieki nedrkst atrasties sacensbu rajon, dalbniekiem jatrodas sacensbu centr vai iesildšans zon.
Finišjušie dalbnieki nedrkst kontaktties ar vl nestartjušiem dalbniekiem.

Serviss sacensbu laik
Dzirdinšana finiš, WC, bufetes zoodrza teritorij.

Informcija
Tamra Kosmaeva
E-pasts tamara.k@gusts.lv
Telefons +371 29104320


Web cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+