OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Pirmdiena, 1. jūnijs
Kpa 2007 - Sprints Liepj

Latvijas sprinta kauss 3. posms Liepj

Laiks. Sprints notiek 2007.gada 30.jnij pl.18.00 Liepj
Starts un finis netlu no Veciem fortiem(Hika,Sporta iela)
Dalbnieku ieraans ldz 18.00.

Organiz. OK Saldus un OK Kpa

Atbalsta. LIEPJAS PILSTAS DOME, EMIT, NOKIA

Dalbnieki.
-H21E un D21E
grupas start pavles distanc
atseviu startu un 1 min. intervlu ar touch free atzmanos
Prjm grupm HD10,12,14,16,18,21,35,45,55,65 ar kopjo startu izvles distanc ar mikroorientans elementiem.Sprinta rezultti netiek rinti Kpa 2007 trsdienu kopvrtjum, bet tiek rinti Latvijas sprinta kausa kopvrtjum.

Tautas klasei izvles distance bez laika kontroles
Starta laiki. 18.00-19.30
Starta protokols bs apskatms 30.jnij plkst. 9.00

KP skaits izvl. Tiks paziots 30.jnij 9.00, tpat k distanu parametri HD21E grupm.

Distanu garumi. 1.5-3 km , plnotais uzvartju laiks 10-15 min. (publicti 20.jnij.)

Pieteikans. Ldz 26.jnijam. Online H21E un D21E dalbnieku skaits grups ldz 40,
-
lielka skaita gadjum var tikt ierobeots.
To valstu dalbniekiem, kuri start Kpa-2007 HD21E grups, katrai valstij tiek garantta vismaz 1 dalbnieka vieta sprint).
Jautjumus, kas saistti ar pieteikanos stt: guntars@bkc.lv
Pieteikans pie Mairas Zrnes (mob.+37129455360)

Dalbas maksa.
HD 10, 12, 14, 16, 18 -0,50Ls, prjs grupas -Ls1,00
Dalbas maksu var var samakst ieskaitot OK Saldus kont;
OK Saldus
Re. nr. 50008089151
Aspazijas 33-2,Saldus, LV-3801
A/S Hansabanka, HABALV22
Konts:LV77HABA0551009645960

vai samaksjot 29.06. ldz plkst. 21.00 Kpa-2007 sacensbu centr.

Dalbnieku numuri.
H21E un D21E grupu dalbnieki start ar speciliem numuriem,- saemami start. Prjo grupu dalbnieki start ar Kpa 2007 numuriem.

Karte. Mrogs 1 : 5000 . Aizliegts skriet pa apstdjumiem - puu dobm, dekoratviem krmiem, rododendriem utt. Pa zlju skriet atauts.

Atzmans H21E un D21E EMIT touch free
Prjm klasm ar EMIT(ts paas Emit kartes, kas Kpa trsdiens).
Tautas klasei atzmans ar kontrolkartim

Finis. Fini 2 koridori -
Nr.1 H21E, D21E;
Nr.2 prjm sprinta grupm, tautas klasei
Pdjais KP Nr. 100 , obligts visiem dalbniekiem .
Ldzam sekot nordtajm zmm fini.

Apbalvoana. Jrmalciem, sacensbu centr 21.00
Viss grups tiek apbalvota 1.- 3.vieta

Serviss. Komentri par sacensbu norisi, dzeramais dens fini.

Uzmanbu dalbniekiem! Satiksme sacensbu rajon 30.jnij no 18.00 ldz 20.00 tiks ierobeota daji. Skrienot pri ielm, Ldzam prliecinties vai netuvojas transporta ldzeklis!
Dalbnieki pai atbild par savu drobu.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+