OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Pirmdiena, 1. jūnijs

>Kpa 2010

>Kpas sprints - nolikums .pdf formt

KPAS SPRINTS - ALKSNE 2010

„Latvijas sprinta kauss” 4.posms, Alksne

IELGUMS - PROGRAMMA

Laiks                          
Sprinta sacensbas notiks 2010.gada 3.jlij pulksten 18:00 Alksn
                       
Sacensbu centrs       
Pie Alksnes novada pašvaldbas kas, Drza iel 11

Organizatori             
OK Alksne, OK Kpa, Latvijas Orientšans Federcija

Dalbnieki                  
Sprint var piedalties ikviens orientierists, startjot sekojošs grups:
MW 12, 14, 16, 18, 21E, 21, 35, 45, 55, 65
Dalbnieki start ar „Kpas” dalbnieku numuriem un EMIT kartm.
Ja dalbnieks start tikai sprinta sacensbs, tad piesakoties juzrda persongs EMIT kartes Nr. Ja karte tiks rta, cena Ls 0,50.
Sprinta rezultti netiek rinti „Kpa-2010” trsdienu kopvrtjum, bet tiek rinti „Latvijas sprinta kausa” kopvrtjum.
Dalbnieki paši ir atbildgi par savu drošbu un veselbas stvokli.

Programma               
Ldz pulksten 17:30    dalbnieku ierašans slgtaj pirms starta teritorij
18:00 - 19:15              starts pc izlozes, starta intervls 1 min.

Karte                         
Sagatavota 2010.g., autors Vilnis Veeris. Mrogs 1:4 000, H 2,5m.

Apvidus                     
Alksnes pilstas teritorija (ielas, skvri, dada blvuma apbve un parkveida teritorijas).

paši nosacjumi        
Aizliegts skriet (pa apstdjumiem, puu dobm utm.) un šrsot teritorijas (dzvogus utm.), atbilstoši IOF apzmjumiem. Pa zljiem skriet atauts. Apavu izvle brva.

Bstamas vietas         
Uzmanbu
- satiksme sacensbu rajon netiks ierobeota! Esiet uzmangi šrsojot ielas!

Distances                   
Atbilstoši LOF noteikumiem ar plnoto uzvartju laiku viss grups no 12-15 min.

Dalbas maksa          
MW 12, 14 – Ls 1,00
MW 16, 18, 65 – Ls 1,50
MW 21E, 21, 35, 45, 55 – Ls 2,50.
Iesniegtais pieteikums bez dalbas maksas, tiks uzskatts par garantiju dalbas maksas samaksai sacensbu centr ldz 1.dienas startam „Kpa-2010” daudzdiens.

Apbalvošana            
Tiks apbalvoti 1.-3.vietu ieguvji katr vecuma grup.

Pieteikšans              
Ldz 27.jnijam
ONLINE pieteikšans
pieteikto dalbnieku SARAKSTS
e-pasts: aluksne.sports@inbox.lv
Pc š termia vars pieteikties tikai uz vakantajm vietm ar 50% augstku dalbas maksu.

Rekvizti                    
Orientšans klubs „Alksne”
Re.Nr. 40008059032
L.Ezera 24a, Alksne, LV 4301
LHZB Alksnes fil.
LV15 LHZB 4300 1685 0700 1
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+