OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Pirmdiena, 1. jūnijs
Ziemeu divdienas 2011

Latvijas  kausa 1.posms
2.-3. aprlis Lilaste, Carnikavas novads

KOPVRTJUMA REZULTTI
2. DIENAS REZULTTI
2. DIENAS POSMU LAIKI
2. DIENAS GRAFIKI
1. DIENAS REZULTTI
1. DIENAS POSMU LAIKI
1. DIENAS GRAFIKI
FOTO

Organizatori
Latvijas Orientšans federcija.
OK „Kpa”, BJC ”Laimte”, IK „Mra 9”.
Galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva t.mob. 29104320, tamara.k@gusts.lv
Rezulttu apstrde: Mrcis Lukševics: luksevics@gmail.com
Distanu autors: Indulis Peilns 29494087
Galvenais starta tiesnesis Andrejs Vis
Reistrcija, sekretarits: Aija Zaula, Dina Kronberga

Atbalsta
Carnikavas novada dome
Rgas domes Izgltbas, kultras un sporta departaments

Sacensbu programma
Divu dienu individulo sacensbu laiku summa pavles distanc (gar un vidj)

2.04.2011. Lilaste, markjums no Rga –Tallinas šosejas pagrieziena uz Lilasti
Ierašans ldz 12.00
Starts garaj distanc 13.00

3.04.2011. Lilaste
Starts vidj distanc  11.00
Apbalvošana ap 13.30

Dalbnieku grupas un distanu garumi
S, V 8*,10*() 12, 14, 16, 18, 20,
* mart distance (marjums iezmts ar sarkanu lniju, dab apzmts ar plastikta lentu), KP atrodas uz marjuma.
S, V 21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75
Open 1 grupa- bez vecuma ierobeojuma – distance iescjiem (3-4km)
Open 2 grupa- bez vecuma ierobeojuma – distance lietpratjiem (5-7km)

Vecuma grupa Gar dist. Vidj dist. Vecuma grupa Gar dist. Vidj dist.

V8 *

2,0km

1,5km

S8*

2,0km

1,5km

V10*

2,0km

1,5km

V10*

2,0km

1,5km

V12

3,0km

2,5km

S12

3,0km

2,5km

V14

4,0km

3,0km

S14

3,0km 

3,0km 

V16

6,5km

4.0km

S16

5,0km

3,5km

V18

9,0km

4,5km

S18

6,0km 

4,0km 

V21E

14.0km

5,0km

S21E

8,5km 

4,5km 

V20

10.0km

4,5km

S20

7,0km

4,0km

V35

9,0km

4,5km

S35

6,0 km

4,0km 

V21A

9,0km 

4,5km

S21A

5,0km

4,0km

V40

7,5km 

4,5km

S40

5,0km 

4,0km 

V45

7,5km

4,5km

S45

5,0km 

3,5km 

V50

6,0km

4,0km

S50

4,5km

3,0km

V55

6,0km 

4,0km

S55

4,0km

3,0km

V60

5,0km 

3,5km

S60

4,0 km

3,0km 

V65

4,5km 

3,5km

S65

4,0km

3,0km 

V70/75

4,5km

3,5km

S70/75

4,0km

3,0 km

VB

6,5km

4,0km

SB

4,0km

3,0km

 

Apvidus un karte
Karte przmta 2010.gad, daa no kartes - jauns apvidus. Kartes sagatavošan izmantoti Metrum jaunie lzerskanjumu  izejmaterili. Kartes autors Indulis Peilns. Mrogs 1:10 000.Viegli skrienams prieu mes Piejras dabas park ar interesantu, saretu kpu reljefu. Apvidus kopum tehniski sarets un patkams priekš orientšans. Karte hermetizta, distances un leendas iekoptas kart.
Pirms sacensbm Garezeru apvidus ir slgts, karte 892.
img

Starts un starta krtba
Starta intervls starp dalbniekiem 2 mintes (izemot grupm V20,V21E,V35,V40,S21E garaj distanc 3 mintes)
-2min. pirms starta dalbnieks reistrjas, uzrdot tiesnesim emit kartes numuru
un saem papildus leendas.
-1min. pirms starta dalbnieks nostjas pie savas grupas kartm. Dalbnieks ir persongi atbildgs, ka ir pamis pareizo savas grupas karti.
Sav starta mint dalbnieks dodas distanc.
Emit lapias vars saemt start.

Atzmšans
Emit elektronisk sistma. Emit kartes re 0.50 Ls par dienu

Pieteikšans un dalbas maksas
Ldz 28.03.2011.,plkst. 24.00 online pieteikšans
Pieteikuma forma
Pieteiktie dalbnieki
S, V - 8, 10 – 2.00 LVL.
S, V - 12, 14, 16, 18, 20, 60, 65, 70, 75 - 5.00 LVL.
S, V - 21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55 – 10.00 LVL.
Open1, Open 2 -3.00LVL dien
Pc 28.03. pieteikšans tikai uz vakantajm vietm 50% drgk! Dalbnieka pieteikums tiks uzskatts par garantiju dalbas maksas nomaksai.
Dalbas maksu vars samakst sacensbu dien.
Sacensbu dien vars pieteikties tikai  Open 1,Open 2 grups.
Dalbas maksa  – 3.00 LVL  dien.

Rekvizti
IK „MRA-9”, re.Nr. 40002124273, O.Vcieša iel 24, Carnikava       
AS Swedbank, kods HABA LV22, LV40HABA0551015519297
Rinus var pieteikt tamara.k@gusts.lv

Apbalvošana
Katr grup 1.-3.vietu uzvartji saem medaas un balvas.
Open grup piemias balvas tiek pasniegtas loterijas veid.

Nakoanas iespjas

Viesncas  „Medzbaki” piedvjums orientieristiem 2.-3.04

Kotedas cena ir 25.00 Ls ( 4-vietgas).
Kotedu cen nav iekautas brokastis.
Divvietg numura cena ar brokastm  25.00 Ls.
Nakšošana 2.konferneu zl uz saviem matraiem 2.-Ls no personas
Komplekss vakarias (zupa, otrais diens un dzriens)  1.50 Ls no personas.
Pieteikties pie viesnca „Medzbaki” mrketinga vadtjas Sarmtes es

Medzbaki - 2, Lilaste, Carnikavas novads
Rgas rajons, Latvija, LV-2163
Tel: +371 67146065
Fax: +371 67146066
www.medzabaki.lv

paši noteikumi
Dalbnieki paši atbild par savu veselbas stvokli. Par brnu veselbas stvokli atbild vecki, treneri vai personas, kuras brnus pavada.

Serviss sacensbu laik
Dzirdinšana finiš, WC, bufete.

Informcija
Tamra Kosmaeva
E-pasts tamara.k@gusts.lv
Telefons +371 29104320
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+