OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Piektdiena, 7. augusts
Ziemeu divdienas 2012

Orientšans sacensbas vidj un garaj distanc
Latvijas Kausa 2. etaps

1. dienas rezultti
1. dienas posmu laiki
1. dienas grafiki

2. dienas rezultti
2. dienas posmu laiki
2. dienas grafiki

Kopvrtjuma rezultti

Foto no 1. dienas
Foto no 2. dienas

Mris un uzdevums
Veicint orientšans sporta attstbu Latvijas iedzvotju vid.
Noskaidrot labkos orientieristus katr grup.

Organizatori
Sacensbas organiz orientšans klubs „Kpa”, Latvijas Orientšans federcija, IK „Mra -9, sadarbb ar Carnikavas novada domes finansilo atbalstu.
Galvenais tiesnesis – Tamra Kosmaeva tel. 29104320.
Rezulttus apstrds Mrcis Lukšvics e-pasts: luksevics@gmail.com.
Kartes autors un distanu priekšnieks Indulis Peilns.

Sacensbu laiks, vieta
Sacensbas notiek 2012. gada 14. - 15. aprl, Garciem, Carnikavas novad. Reistršans  no plkst.11.00.

Dalbnieki
Sacensbs piedals ikviens orientierists šds grups:
SV - 8*, 10* (mart distance), 12, 14, 16, 18, 20;
SV - 21E, 21A, 21B (iescji), 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75:
Atklts tautas grupas Open 1, Open 2.

Open 1 grupa- bez vecuma ierobezojuma distance iesacejiem (3-4km)
Open 2 grupa- bez vecuma ierobezojuma distance lietpratejiem (5-7km)

Open 0 grupa - marketa distance, distance var doties vecaki ar berniem (dalibas maksa beniem 1 Ls) un pieaugusie, kuri velas iepazities ar orientesanas sportu (dalibas maksa 3 Ls).
Open 1 grupa- bez vecuma ierobezojuma distance iesacejiem (3-4km)
Open 2 grupa- bez vecuma ierobezojuma distance lietpratejiem (5-7km)

Vecuma grupa

Videja dist.

Gara dist.

Vecuma grupa

Videja dist.

Gara dist.

V8 *

1,5km

2,0km

S8*

1,5km

2,0km

V10*

1,5km

2,0km

V10*

1,5km

2,0km

V12

2,5km

3,0km

S12

2,5km

3,0km

V14

3,0km

4,0km

S14

3,0km 

3,0km 

V16

4.0km

6,5km

S16

3,5km

5,0km

V18

4,5km

9,0km

S18

4,0km 

6,0km 

V21E

5,0km

14.0km

S21E

4,5km 

8,5km 

V20

4,5km

10.0km

S20

4,0km

7,0km

V35

4,5km

9,0km

S35

4,0km 

6,0 km

V21A

4,5km

9,0km 

S21A

4,0km

5,0km

V40

4,5km

7,5km 

S40

4,0km 

5,0km 

V45

4,5km

7,5km

S45

3,5km 

5,0km 

V50

4,0km

6,0km

S50

3,0km

4,5km

V55

4,0km

6,0km 

S55

3,0km

4,0km

V60

3,5km

5,0km 

S60

3,0km 

4,0 km

V65

3,5km

4,5km 

S65

3,0km 

4,0km

V70

3,5km

4,5km

S70

3,0 km

4,0km

V75

3,5km

4,5km

S75

3,0 km

4,0km

VB

4,0km

6,5km

SB

3,0km

4,0km

Pieteikšans
Sacensbm jpiesaks ldz 9. aprlim
Pieteikuma forma
Pieteiktie dalbnieki
vai pa telefonu 29104320.
Izlozes rezultti apskatmi interneta vietn www.kapaok.lv no 12. apra.
Sacensbu dien reistrjoties, pilngadgais dalbnieks paraksts (nepilngadgajam dalbniekam vecki vai treneris) par veselbas atbilstbu sacensbm.

Dalbas maksa
S, V - 8, 10 grupa – 2.00 LVL
S, V - 12, 14 grupa – 4.00 LVL
S,V - 16, 18, 20, 65, 70, 75 grupa - 6.00 LVL
S, V - 21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60 grupa - 10.00 LVL.
Carnikavas novad deklartie brni un jaunieši sacensbs piedals bez maksas.
Open 1, Open 2 – 3.50 LVL /dien. Var pieteikties sacensbu dien.
Pieteikšans pc nordt termia par 50% drgk tikai uz vakantajm vietm, izemot Open grupas.

Programma, apvidus
Sacensbas notiek pavles distanc ar elektronisko atzmšanos Emit (elektronisks kartes re 0.50 Ls)

2012. gada 14. aprl plkst. 13.00 starts vidj distanc Garciem.
2012. gada 15. aprl plkst. 11.00 starts garaj distanc Carnikav, Jras ielas gal.

Karte zmta 2012. gad. Kartes sagatavošan izmantoti Metrum jaunie lzerskanjumu  izejmaterili. Kartes autors Indulis Peilns.
Mrogs 1:10 000. Viegli skrienams prieu mes Piejras dabas park ar interesantu, saretu kpu reljefu, kopum tehniski sarets.
Karte hermetizta, distances un leendas iekoptas kart, papildus leendas vars saemt start.

Pirms sacensbm jras puses  Kalngales – Garciema – Carnikavas apvidus slgts (Kartes Garciems 2012_1014, Carnikava 2012_1015).
Kartes paraugi:

Vrtšana
Kopvrtjum tiek vrttas divu dienu individuls sacensbas pavles distanc (vidj + gar).

Apbalvošana
Godalgoto vietu ieguvji viss vecuma un dzimuma grups tiks apbalvoti ar medam un balvm. SV 8, 10 grupm piemias suvenrs visiem dalbniekiem.

Citi noteikumi
Automanu novietoana stvviet 0,50 LVL , autobusiem 1 LVL.
Katru sacensbu dalbnieku pirms sacensbm iepazstins ar drošbas un krtbas noteikumiem.
Sacensbs ders mediis.
Sacensbs dzirdinšanu nodrošins ISOSTAR un EVEREST.


Web cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+