OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 3. jūnijs
Ziemeu divdienas 2013

Orientšans sacensbas vidj un garaj distanc
Latvijas Kausa 2. etaps

Kopvrtjuma rezultti

2. dienas rezultti
2. dienas posmu laiki
2. dienas grafiki

1. dienas rezultti
1. dienas posmu laiki
1. dienas grafiki

Starta protokoli -abas dienas
Starta protokoli -pa klubiem
Karte - Sacensbu centru atraans vietas.
1. dienas shma
2. dienas shma

Mris un uzdevums
Veicint orientšans sporta attstbu Latvijas iedzvotju vid.
Noskaidrot labkos orientieristus katr grup.

Organizatori
Sacensbas organiz orientšans klubs „Kpa”, Latvijas Orientšans federcija, IK „Mra -9, sadarbb ar Carnikavas novada domes finansilo atbalstu.
Galvenais tiesnesis – Tamra Kosmaeva tel. 29104320.
Rezulttus apstrds Krlis Osis un Mrcis Lukšvics
Distanu priekšnieks Indulis Peilns.

Sacensbu laiks, vieta
Sacensbas notiek 2013. gada 13. - 14. aprl, Garciem un Carnikav, Carnikavas novad.

Dalbnieki
Sacensbs piedals ikviens orientierists šds grups:
SV - 8*, 10* (mart distance), 12, 14, 16, 18, 20;
SV - 21E, 21A, 21B (iescji), 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75:
Atklts tautas grupas Open 1, Open 2.

Open 1 grupa- bez vecuma ierobezojuma – distance iesacejiem (3-4km)
Open 2 grupa- bez vecuma ierobezojuma – distance lietpratejiem (5-7km)

Pieteikšans
Sacensbm jpiesaks ldz 9. aprlim
Pieteikuma forma
Pieteiktie dalbnieki
vai pa telefonu 29104320.
Izloze apskatma interneta vietn www.kapaok.lv no 12. apra.

Dalbas maksa
S, V - 8, 10 grupa – 2.00 LVL par abm dienm
S, V - 12, 14 grupa – 4.00 LVL par abm dienm
S,V - 16, 18, 20, 60, 65, 70, 75 grupa - 7.00 LVL par abm dienm
S, V - 21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55 grupa - 10.00 LVL. par abm dienm
Carnikavas novad deklartie brni un jaunieši sacensbs piedals bez maksas, ja ir pieteikušies ldz 9.aprlim.
Open 1, Open 2 – 3.50 LVL /dien. Var pieteikties sacensbu dien.
Pieteikšans pc nordt termia par 50% drgk tikai uz vakantajm vietm, izemot Open grupas.
Dalbas maksu var prskaitt uz: IK „MRA-9”
Reistrcijas numurs: 40002124273
Adrese: O.Vcieša iel 24, Carnikava
Banka: AS Swedbank, kods HABA LV22
Konts Nr.: LV40HABA0551015519297    

Programma, apvidus
Sacensbas notiek pavles distanc ar elektronisko atzmšanos Sportident (elektronisks kartes re 0.50 Ls par 1 dienu)

2012. gada 13. aprl plkst. 12.00 starts vidj distanc Garciem.
2013. gada 14. aprl plkst. 10.00 starts garaj distanc Carnikav.
Autotransporta novietošana bezmaksas autostvviet pie Garciema stacijas, marjums ldz sacensbu centram 1300m, Carnikav- autostvviet un nordtajs viets.

Karte zmta 2012. un 2013. gad. Kartes sagatavošan izmantoti Metrum jaunie lzerskanjumu izejmaterili. Kartes autori Pvels Brionoks un Indulis Peilns.
Mrogs 1:10 000. Viegli skrienams prieu mes Piejras dabas park ar interesantu, saretu kpu reljefu, kopum tehniski sarets.

Karte hermetizta, distances un leendas iekoptas kart, papildus leendas vars saemt start. Pirms sacensbm jras puses Garciema – Carnikavas apvidus ir slgts (karte 1014 Garciems).
Kartes paraugi:

Vrtšana
Kopvrtjum tiek vrttas divu dienu individuls sacensbas pavles distanc (vidj + gar).

Apbalvošana
Godalgoto vietu ieguvji brnu un jauniešu grups tiks apbalvoti ar medam un balvm, prjs grupas ar piemias balvm.

Naktsmtnes
Pieteikties pie Tamras 29104320. Carnikavas pamatskolas sporta zl ar saviem guam piederumiem. Maksa 1.50Ls

Citi noteikumi
Sacensbs ders mediis, dalbnieki pc finiša saems atspirdzinošos dzrienus. 25.
Darbosies kafejnca.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+