OK Kāpa mājas lapa
    - Svētdiena, 26. maijs

>!!! Sacensību programma (.pdf)

>!!! Starta protokols

>Informācija par Sprinta distanci

>Paralimpisko kausu izcīņas sacensības Kāpa 2008 laikā

>Kāpa 2007 rezultāti

>Kāpa 2007 OTD rezultāti un kartes

KĀPA 2008

XXII ORIENTĒŠANĀS  TRĪSDIENAS
27.06-29.06. 2008. VENTSPILS

Sacensību centrs - Piejūras kempings
Pirmā diena - IOF elites ranga sacensības vidējā distancē(WRE)

SACENSĪBU PROGRAMMA

Trīsdienu individuālās sacensības

     


           

     

Sacensību dalībnieku reģistrācija,
26.jūnija no  plkst. 16.00 līdz plkst. 22.00 sacensību centrā Piejūras kempingā  
27.jūnijā no  plkst.  9.30 1.dienas sacensību centrā “Vičaki” apkārtnē

•  27.jūnijs    
plkst. 14.00        starts klasiskajā distancē “Vičaki” apkārtnē(H21E un D21E-  WRE vidējā distancē)
plkst.  21.00       sacensību  atklāšana, apbalvošana
•   28.jūnijs     
plkst. 11.00       starts klasiskajā distancē  „Vičaki” apkārtnē
plkst. 18.00       starts mikroorientēšanās sprintam Ventspilī(Latvijas sprinta kausa etaps, rezultāti neietilpst  trīsdienu kopvērtējumā)
plkst.  21.00     koncerts, apbalvošana, koncerta turpinājums.
•  29.jūnijs     
plkst.   9.30           starts klasiskajā distancē
plkst. 15.00           noslēgums, apbalvošana

SACENSĪBU APVIDUS

Pārsvarā priežu mežs. Kāpu reljefs. Max augstumu starpība 30m.
Caurejamība laba un  vidēja. Karšu mērogs  1:10000  un 1:7500. Augstumlīknes ik pēc 2,5 m.

ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS

ar EMIT visās grupās, EMIT kartes īre 2.00 Ls.
(DIR grupām par 1 dienu-0.70Ls)

DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA

Sacensību  centrs un dalībnieku nometne Piejūras kempingā
• Teltsvietas cena  1.00.-Ls par nakti+ 1.50 Ls no cilvēka par nakti. (cenā iekļauts serviss- dušas, iespēja izmantot  virtuvi, WC).
• Citas apmešanās iespējas  www.ventspils.lv         

TRANSPORTS

Uz visām  sacensību dienām  tiks organizēts tad , ja radīsies interesenti uz šādu pakalpojumu. 
  Aptuvenā cena 5 ls par 3 sacensību dienām. Pieteikumi uz autobusa izmantošanu tiek pieņemti līdz  2008.gada 1.jūnijam

SACENSĪBU GRUPAS UN DISTANČU PARAMETRI

2.diena  --20%,  3.diena + 20 %
  1.diena H21E-6 km, S21E 4.5km   

vīrieši

km

sievietes

km

Dzimš.g

H21 E

9,0 – 11,0

D21E

5,5 – 7,0

- 87

H8*

1,5-   2.5

D8*

1,5-  2,5

 2000 -

H10*

1,5-   2,5

D10*

1,5 - 2,5

  98-

H12*

2,0 – 2,8

D12*

2,0 – 2,8

  96-

H12

2,5 – 2,8

D12

2,0 – 2,5

  96 -

H14L

4,0 – 5,0

D14L

3,0 – 4,0

  94 -

H14**

3,0

D14**

2,0 – 2,5

  94-

H16L

5,0 – 6,0

D16L

3,5 – 4,5

  92 -

H16**

4,5 -  5,0

D16**

3,0-   4,0

  92 -

H18

6,5 – 7,5

D18

4,5   - 5,0

  90 -

H20

7,5 – 9,0

D20

5,0 – 5,5

  88 -

H21L

7,5 – 9,0

D21L

5,0 – 6,0

- 87

H21K

6,0 – 7,0

D21K

4,0 – 4,5

- 87

H210**

4,0 – 5,0

D210**

3,5

- 87

 

 

 

 

 

H35L

7,5 – 9,0

D35L

5,0

- 73

H35K

5,0 – 6,0

D35K

4,0

- 73

H40L

6,5 – 8,0

D40

4,5-5,0

- 68

H40K

5,0 – 6,0

 

 

- 68

 

 

 

 

 

H45

5,5 – 6,5

D45

4,5

- 63

H50

5,0 -  5,5

D50

4,5

- 58

H55

5,0

D55

4,0

- 53

H60

4,5

D60

4,0

- 48

H65

4,0

D65

3,5

- 43

H70

3,5

D70

3,5

- 38

H75

3,0

D75

3,0

- 33

Atklātās grupas

DIR 1**

2,0 – 2,5 km

 

DIR 2

4,0 – 4,5 km

 

DIR 3**

5,5- 6,0   km

 

DIR 4

7,0- 7,5    km

OPEN-100

100 kg un vairāk

3.5-4.5 km

Nepieciešamības gadījumā var tikt izveidotas arī grupas H80, D80 (ja pieteiksies vismaz 3 dalībnieki ar atbilstošu vecumu).
Visiem pieaugušajiem iesācējiem paredzētas grupas H 210**, D 210**,
Atklātajās grupās  DIR 1 - DIR 4 dalībnieks pats neatkarīgi no vecuma izvēlas distances garumu.
Distanču garumi doti aptuveni, -tie atkarībā no sacensību apvidus, katrai dienai būs norādīti programmā.
D8*,H8*,D10*,H10*,D12*,H12* - marķētā distance, tās ir pavēles distances,izmantojot marķējumu. Atzīmēšanās ar EMIT, kontrolpunktu iziešanas secībā.Dabā nomarķētā distance un KP iezīmēti kartē iziešanas secībā. Dalībnieki drīkst veikt distanci pa marķējumu vai arī izvēlēties citu,īsāku ceļu bez marķējuma. Grupām D8*un H8* par galveno balvu cīnās tie dalībieki, kas skrien bez vecāku pavadības. Grupām D8*,H8*, H10*, D 10* kontrolpunkti atrodas tieši uz  marķējuma, grupām H12*,D12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie maķējuma (līdz 50 m attālumā).

Pieņemtie apzīmējumi:
* - marķētā distance
** - tehniski vieglas distances
K - īsā distance
L - garā distance
0  - iesācēju distance

APBALVOŠANA

Balvu fonds  -10000 $   (t.sk Elites grupām –2000$).  Dienu uzvarētāji saņem balvu . H21E un D21E grupās kopvērtējumā  apbalvo 1. –6. vietu  ieguvējus. Informācija par apbalvojamo skaitu kopvērtējumā pārējās grupās tiks dota 28.jūnijā sacensību centrā. Sacensību noslēgumā – numuru loterija

SERVISS

•  mazuļu aprūpe, varēs izmantot bērnudārzu atsevišķo dienu sacensību centros(no 2 gadu vecuma).
•  Siltās dušas dienu centros.
•  Bufetes sacensību centrā.

PIETEIKUMI

Pieteikumu iesūtīšanai un maksājumiem noteikti 2 termiņi:

1 ) līdz 2008.gada 13. maijam
HD8 HD10 - 3,00 Ls
HD12 - 5,00 Ls
HD14-18 - 7,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v.d- 11,00 Ls
HD21E - 14,00 Ls
pārējie - 14,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pēc vec.gr.

2) no 14.maija līdz 12.jūnijam
HD8 HD10 - 3,00 Ls
HD12 - 6,00 Ls
HD14-18 - 9,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v. - 15,00 Ls
HD21E - 17,00 Ls
pārējie - 17,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pēc vec.gr.

Dalības maksa jāsamaksā pieteikuma iesniegšanas  termiņā. Pieteikums tiek uzskatīts kā garantija dalības maksai.

Piesakoties pēc 12.jūnija,  dalības maksa + 50%, pārreģistrācija no grupas uz grupu ( tikai līdz 22.06.2008) + 5,-Ls, ja ir vakances. No pieteikušajiem un nestartējušiem tiek iekasēts 50% no dalības maksas.

•  On-line pieteikšanās http://www.kapaok.lv/on-line08/pieteikt.php ( pieteikums stājas spēkā pēc dalības maksas saņemšanas). Pieteiktie dalībnieki
• Ģimenēm, kas startē vismaz  3 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz  2 ir jaunieši, 20% atlaide, ievērojot dalības maksas attiecīgo termiņu.
• DIR1-DIR4  pieteikšanās un samaksa  attiecīgās dienas sacensību centrā  jauniešiem līdz H18, vai HD60 un vecākiem- 2,50 Ls  par dienu, pieaugušajiem 5.00 Ls par dienu.
• Vieglās automašīnas caurlaide- 2,00 Ls (dod iespēju iebraukt sacensību centrā un visu dienu sacensību centros).
• Autobusa caurlaide-5.00 Ls.Mikroautobusa ( līdz 10 pers. )-3.00 Ls


Adrese:
OK “Kāpa”, Jūras iela 4, LV - 2163, Carnikava, Latvija
Fax: +371 7992516
Tel.: +371 7951011

Norēķinu konts :
OK Kāpa
Reģ. nr. 40008021994
GE Money Bank AS

Saulkrastu fil.
Konta Nr.LV31 BATR 0051 J017 12800
Kods BATR LV2X

e-mail: indulis@kapa.lv :