OK Kāpa mājas lapa
    - Svētdiena, 14. jūlijs

>Kāpa 2005 rezultāti

>Reģionālā karte

>Sprinta nolikums


KĀPA 2005

XIX ORIENTĒŠANĀS TRĪSDIENAS
1-3.07. 2005. LIEPĀJA, LATVIJA

Otrā diena - IOF elites ranga sacensības vidējā distancē

SACENSĪBU PROGRAMMA

Trīsdienu individuālās sacensības
 
Sacensību dalībnieku reģistrācija,
30.jūnija no plkst. 16.00 līdz plkst. 23.00 sacensību centrā Jūrmalciemā
1.jūlijā no plkst. 9.30 1.dienas sacensību centrā Bernātu apkārtnē.

•  1.jūlijs
plkst. 14.00 starts klasiskajā distancē Bernātu apkārtnē
plkst. 21.00 sacensību atklāšana, apbalvošana
•  2.jūlijs
plkst. 11.00 starts klasiskajā distancē (H21E, D21E- vidējā distance IOF Ranking Event) Jūrmalciema apkārtnē
plkst. 18.00 starts sprintam Liepājā(Latvijas sprinta kausa etaps, rezultāti
neietilpst trīsdienu kopvērtējumā)
plkst. 21.00 koncerts, apbalvošana, koncerta turpinājums.
•  3.jūlijs
plkst. 9.30 starts klasiskajā distancē Jūrmalciema apkārtnē
plkst. 14.30 Noslēgums, apbalvošana.

SACENSĪBU APVIDUS

Pirmajā Attēlā redzams sacensību 1. dienas kartes fragments! Pārsvarā priežu mežs. Kāpu reljefs. Max augstumu starpība 37m. Caurejamība laba un vidēja.
Otrajā attēlā redzams 3. dienas kartes fragments.
Karšu mērogs visām grupām 1:10000 Augstumlīknes ik pēc 2,5 m.

ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS

ar EMIT visās grupās, EMIT kartes īre 1.50 Ls.
(DIR grupām par 1 dienu-0.50Ls)

DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA

Sacensību centrs un dalībnieku nometne Jūrmalciemā.
•  Teltsvietas cena 1.-Ls par nakti.
•  Atpūtas bāze Bernātos. Cena 3-8 Ls par nakti (uzmanību – vietas lūdzam rezervēt laicīgi- –Kāpas trīsdienām tās rezervētas līdz 2005.gada 1.aprīlim.)
•  Citas apmešanās iespējas www.liepaja.lv

TRANSPORTS

Uz 1. Sacensību dienu tiks organizēts tad , ja radīsies interesenti uz šādu pakalpojumu.

SACENSĪBU GRUPAS UN DISTANČU PARAMETRI

2.diena --20%, 3.diena + 20 %
2.diena H21E-6 km, S21E 4.5km

Vīrieši KM Sievietes KM Dzimš.g
H21 E
9,0 – 11,0
D21E
5,5 – 7,0
- 84
H8*
1,5- 2.0
D8*
1,5- 2,0
97 -
H10*
1,8- 2,5
D10*
1,8 - 2,5
95 -
H12*
2,0 – 2,8
D12*
2,0 – 2,8
93 -
H12
2,5 – 2,8
D12
2,0 – 2,5
93 -
H14L
4,0 – 5,0
D14L
3,0 – 4,0
91 -
H14**
3,0
D14**
2,0 – 2,5
91-
H16L
5,0 – 6,0
D16
3,5 – 4,5
89 -
H16**
4,5 - 5,0
 
 
89 -
H18
6,5 – 7,5
D18
4,5 - 5,0
87 -
H20
7,5 – 9,0
D20
5,0 – 5,5
85 -
H21L
7,5 – 9,0
D21L
5,0 – 6,0
- 84
H21K
6,0 – 7,0
D21K
4,0 – 4,5
- 84
H210**
4,0 – 5,0
D210**
3,5
- 84
H21d
8,0
D21d
5,5
- 84
H35L
7,5 – 9,0
D35
5,0
- 70
H35K
5,0 –6,0
D35K
4,0
- 70
H40L
6,5 – 8,0
D40
4,5-5,0
- 65
H40K
5,0 – 6,0
 
 
- 65
H40d
6,0
D40d
3,5 - 4,0
- 65
H45
5,5 – 6,5
D45
4,5
- 60
H50
5,0 - 5,5
D50
4,5
- 55
H55
5,0
D55
4,0
- 50
H60
4,5
D60
4,0
- 45
H65
4,0
D65
3,5
- 40
H70
3,5
D70
3,5
- 35
Open courses
DIR 1**
2,0 – 2,5 km
 
DIR 2
4,0 – 4,5 km
 
DIR 3**
5,5- 6,0 km
 
DIR 4
7,0- 7,5 km

OPEN-100

100 kg un vairāk

3.5-4.5 km

Visiem pieaugušajiem iesācējiem paredzētas grupas H 210**, D 210**,

H21d, D21d, H40d, D40d grupās startē sportisti ar dažādas pakāpes dzirdes zudumiem un nedzirdīgie.

Atklātajās grupās DIR 1 - DIR 4 dalībnieks pats neatkarīgi no vecuma izvēlas distances garumu.

Distanču garumi doti aptuveni, -tie atkarībā no sacensību apvidus, katrai dienai būs norādīti programmā.

D8*,H8*,D10*,H10*,D12*,H12* - marķētā distance, tās ir pavēles distances,izmantojot marķējumu. Atzīmēšanās ar EMIT, kontrolpunktu iziešanas secībā.Dabā nomarķētā distance un KP iezīmēti kartē iziešanas secībā. Dalībnieki drīkst veikt distanci pa marķējumu vai arī izvēlēties citu,īsāku ceļu bez marķējuma. Grupām D8*un H8* par galveno balvu cīnās tie dalībieki, kas skrien bez vecāku pavadības. Grupām D8*,H8* kontrolpunkti atrodas tieši uz marķējuma, grupām H10*,D10*,H12*,D12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie maķējuma (līdz 50 m attālumā).
Pieņemtie apzīmējumi: * - marķētā distance
** - tehniski vieglas distances
K - īsā distance
L - garā distance
•  - iesācēju distance

APBALVOŠANA

Balvu fonds -4000$ (t.sk Elites grupām –1500$). Dienu uzvarētāji saņem balvu . H21E un D21E grupās kopvērtējumā apbalvo 1. –6. vietu ieguvējus. Informācija par apbalvojamo skaitu kopvērtējumā pārējās grupās tiks dota 2.jūlijā sacensību centrā. Sacensību noslēgumā – numuru loterija.

SERVISS

•  mazuļu aprūpe, varēs izmantot bērnudārzu atsevišķo dienu sacensību centros(no 2 gadu vecuma).
•  Siltās dušas dienu centros.
•  Bufetes sacensību centrā.

PIETEIKUMI

Pieteikumu iesūtīšanai un maksājumiem noteikti 2 termiņi:

1 ) līdz 2005.gada 14. maijam
HD8 HD10 - 2,00 Ls
HD12 - 3,00 Ls
HD14-18 - 4,50 Ls
HD20 ,HD60 u.v. - 6,00 Ls
HD21E - 10,00 Ls
pārējie - 9,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pēc vec.gr.

2) no 15.maija līdz 16.jūnijam
HD8 HD10 - 2,00 Ls
HD12 - 4,00 Ls
HD14-18 - 5,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v. - 7,00 Ls
HD21E - 11,00 Ls
pārējie - 10,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pēc vec.gr.

Dalības maksa jāsamaksā pieteikuma iesniegšanas termiņā. Pieteikums tiek uzskatīts kā garantija dalības maksai.

Piesakoties pēc 16.jūnija, dalības maksa + 50%, pārreģistrācija no grupas uz grupu + 3,-Ls, ja ir vakances.No pieteikušajiem un nestartējušiem tiek iekasēts 50% no dalības maksas.

•  On-line pieteikšanās www.kapaok.lv ( pieteikums stājas spēkā pēc dalības maksas saņemšanas).
•  Ģimenēm, kas startē vismaz 3 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz 2 ir jaunieši, 20% atlaide, ievērojot dalības maksas attiecīgo termiņu.
•  DIR1-DIR4 pieteikšanās un samaksa attiecīgās dienas sacensību centrā jauniešiem –
līdz H18, vai HD60 un vecākiem- 1,50 Ls par dienu, pieaugušajiem 3.00 Ls par dienu.
•  Vieglās automašīnas caurlaide-1.50Ls (dod iespēju iebraukt sacensību centrā un atsevišķu dienu sacensību centros).
•  Autobusa caurlaide-3.00 Ls.
•  Elites grupās H21E un D21E no citām pasaules valstīm ielūdzam pa vienam sportistam par brīvu(bez dalības maksas).

Adrese:
OK “Kāpa”, A.K. 70, Carnikava
LV – 2163,
Fax: 7993396
Tel.: 7951011

Norēķinu konts :
Reg. No 40008021994
AKB”Baltic Trust bank”

Saulkrastu fil.h Carnikavas nor. gr.
Konta Nr.LV31 BATR 0051 J017 12800
Kods BATR LV2X

e-mail: indulis@kapa.lv :
:www.kapaok.lv