OK Kāpa mājas lapa
    - Svētdiena, 14. jūlijs

>Rezultāti

>Orientēšanās taku distances rezultāti

>Programma (.pdf)

>Programma (.jpg)
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

>Sprinta nolikums

>Apmešanās iespējas

>Sprintam pieteikto dalībnieku saraksts

2008.GADA EIROPAS ČEMPIONĀTA PRIEKŠSACENSĪBAS

KĀPA 2007

XXI ORIENTĒŠANĀS TRĪSDIENAS
29.06-1.07. 2007.  NĪCA, LIEPĀJA  LATVIJA

Otrā diena - IOF elites ranga sacensības vidējā distancē

SACENSĪBU PROGRAMMA

Trīsdienu individuālās sacensības

           
Sacensību dalībnieku reģistrācija,
28.jūnija no  plkst. 16.00 līdz plkst. 23.00 sacensību centrā Jūrmalciemā  
29.jūnijā no  plkst. 9.30 1.dienas sacensību centrā “Jūrmaļu” apkārtnē.

•  29.jūnijs
plkst. 14.00        starts klasiskajā distancē “Jūrmaļi” apkārtnē
plkst.  21.00       sacensību  atklāšana, apbalvošana
•  30.jūnijs
plkst. 11.00       starts klasiskajā distancē  (H21E, D21E- vidējā distance IOF Ranking Event) Ķupu kāpas  apkārtnē
plkst. 18.00     starts sprintam Liepājā(Latvijas sprinta kausa etaps, rezultāti  neietilpst  trīsdienu kopvērtējumā)
plkst.  21.00      koncerts, apbalvošana, koncerta turpinājums.
•  1.jūlijs
plkst.  9.30     starts klasiskajā distancē Jūrmalciema apkārtnē
plkst. 14.30           Noslēgums, apbalvošana

SACENSĪBU APVIDUS

                 

Pārsvarā priežu mežs. Kāpu reljefs. Max augstumu starpība 37m.
Caurejamība laba un  vidēja. Karšu mērogs  1:10000  un 1:7500. Augstumlīknes ik pēc 2,5 m.

ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS

ar EMIT visās grupās, EMIT kartes īre 2.00 Ls.
(DIR grupām par 1 dienu-0.70Ls)

DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA

Sacensību  centrs un dalībnieku nometne Jūrmalciemā.
• Teltsvietas cena 2.-Ls par nakti.
• Citas apmešanās iespējas  www.liepaja.lv         

TRANSPORTS

Uz 1. sacensību dienu tiks organizēts tad , ja radīsies pieprasījums uz šādu pakalpojumu.

SACENSĪBU GRUPAS UN DISTANČU PARAMETRI

2.diena  --20%,  3.diena + 20 %
  2.diena H21E-6 km, S21E 4.5km                                                                       

vīrieši

km

sievietes

km

Dzimš.g

H21 E

9,0 – 11,0

D21E

5,5 – 7,0

- 86

H8*

1,5-   2.5

D8*

1,5-  2,5

  99 -

H10*

1,5-   2,5

D10*

1,5 - 2,5

  97-

H12*

2,0 – 2,8

D12*

2,0 – 2,8

  95-

H12

2,5 – 2,8

D12

2,0 – 2,5

  95 -

H14L

4,0 – 5,0

D14L

3,0 – 4,0

  93 -

H14**

3,0

D14**

2,0 – 2,5

  93-

H16L

5,0 – 6,0

D16

3,5 – 4,5

  91 -

H16**

4,5 -  5,0

D16**

3,0-   4,0

  91 -

H18

6,5 – 7,5

D18

4,5   - 5,0

  89 -

H20

7,5 – 9,0

D20

5,0 – 5,5

  87 -

H21L

7,5 – 9,0

D21L

5,0 – 6,0

- 86

H21K

6,0 – 7,0

D21K

4,0 – 4,5

- 86

H210**

4,0 – 5,0

D210**

3,5

- 86

H21d

7,5-  8,5

D21d

4,0- 4,5

- 86

H35L

7,5 – 9,0

D35L

5,0

- 72

H35K

5,0 – 6,0

D35K

4,0

- 72

H40L

6,5 – 8,0

D40

4,5-5,0

- 67

H40K

5,0 – 6,0

 

 

- 67

H40d

5,0-   5,5

D40d

3,5

- 67

H45

5,5 – 6,5

D45

4,5

- 62

H50

5,0 -  5,5

D50

4,5

- 57

H55

5,0

D55

4,0

- 52

H60

4,5

D60

4,0

- 47

H65

4,0

D65

3,5

- 42

H70

3,5

D70

3,5

- 37

H75

3,0

D75

3,0

- 32

Atklātās grupas

DIR 1**

2,0 – 2,5 km

 

DIR 2

4,0 – 4,5 km

 

DIR 3**

5,5- 6,0   km

 

DIR 4

7,0- 7,5    km

 

OPEN-100

100 kg un vairāk

3.5-4.5 km

Nepieciešamības gadījumā var tikt izveidotas arī grupas H80, D80(ja pieteiksies vismaz 3 dalībnieki ar atbilstošu vecumu).
Visiem pieaugušajiem iesācējiem paredzētas grupas H 210**, D 210**,
Atklātajās grupās  DIR 1 - DIR 4 dalībnieks pats neatkarīgi no vecuma izvēlas distances garumu.
Distanču garumi doti aptuveni, -tie atkarībā no sacensību apvidus, katrai dienai būs norādīti programmā.
D8*,H8*,D10*,H10*,D12*,H12* - marķētā distance, tās ir pavēles distances,izmantojot marķējumu. Atzīmēšanās ar EMIT, kontrolpunktu iziešanas secībā.Dabā nomarķētā distance un KP iezīmēti kartē iziešanas secībā. Dalībnieki drīkst veikt distanci pa marķējumu vai arī izvēlēties citu,īsāku ceļu bez marķējuma. Grupām D8*un H8* par galveno balvu cīnās tie dalībieki, kas skrien bez vecāku pavadības. Grupām D8*,H8*, H10*, D 10* kontrolpunkti atrodas tieši uz  marķējuma, grupām H12*,D12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie maķējuma (līdz 50 m attālumā).

Pieņemtie apzīmējumi:
* - marķētā distance
** - tehniski vieglas distances
K - īsā distance
L - garā distance
0  - iesācēju distance
d - grupas ar dzirdes traucējumiem

APBALVOŠANA

Balvu fonds  -5000 $   (t.sk Elites grupām –1500$).  Dienu uzvarētāji saņem balvu . H21E un D21E grupās kopvērtējumā  apbalvo 1. –6. vietu  ieguvējus. Informācija par apbalvojamo skaitu kopvērtējumā pārējās grupās tiks dota 30.jūnijā sacensību centrā. Sacensību noslēgumā – numuru loterija.

SERVISS

•  mazuļu aprūpe, varēs izmantot bērnudārzu atsevišķo dienu sacensību centros(no 2 gadu vecuma).
•  Siltās dušas dienu centros.
•  Bufetes sacensību centrā.

PIETEIKUMI

Pieteikumu iesūtīšanai un maksājumiem noteikti 2 termiņi:

1 ) līdz 2007.gada 13. maijam
HD8 HD10 - 3,00 Ls
HD12 - 5,00 Ls
HD14-18 - 6,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v.d- 10,00 Ls
HD21E - 13,00 Ls
pārējie - 12,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pēc vec.gr.

2) no 14.maija līdz 12.jūnijam
HD8 HD10 - 3,00 Ls
HD12 - 6,00 Ls
HD14-18 - 9,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v. - 12,00 Ls
HD21E - 16,00 Ls
pārējie - 15,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pēc vec.gr.

Dalības maksa jāsamaksā pieteikuma iesniegšanas  termiņā. Pieteikums tiek uzskatīts kā garantija dalības maksai.

Piesakoties pēc 12.jūnija,  dalības maksa + 50%, pārreģistrācija no grupas uz grupu ( tikai līdz 23.06.2007) + 5,-Ls, ja ir vakances.No pieteikušajiem un nestartējušiem tiek iekasēts 50% no dalības

•  On-line pieteikšanās www.kapaok.lv ( pieteikums stājas spēkā pēc dalības maksas saņemšanas). Pieteiktie dalībnieki
•  Ģimenēm, kas startē vismaz 3 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz 2 ir jaunieši, 20% atlaide, ievērojot dalības maksas attiecīgo termiņu.
•  DIR1-DIR4  pieteikšanās un samaksa  attiecīgās dienas sacensību centrā  jauniešiem līdz H18, vai HD60 un vecākiem- 2,50 Ls  par dienu, pieaugušajiem 4.00 Ls par dienu.
• Vieglās automašīnas caurlaide- 2,00 Ls (dod iespēju iebraukt sacensību centrā un 1.un 3. dienu sacensību centros).
•  Autobusa caurlaide-5.00 Ls. Mikroautobusu (līdz 10.pers.) caurlaide - 3 Ls.

           

Adrese:
OK “Kāpa”, Jūras iela 4, LV - 2163, Carnikava, Latvija
Fax: +371 7992516
Tel.: +371 7951011

Norēķinu konts :
Reg. No 40008021994
AKB”Baltic Trust bank”

Saulkrastu fil. Carnikavas nor. gr.
Konta Nr.LV31 BATR 0051 J017 12800
Kods BATR LV2X

e-mail: indulis@kapa.lv :