OK Kāpa mājas lapa
    - Svētdiena, 14. jūlijs

>Rezultāti

>Kāpas sprints Smiltenē 2011

>Taku-O sacensības

>Kāpa 2011 atrašanās vietas

>Starta protokols

>Papildus info - sacensību programma

KĀPA 2011  
XXV ORIENTĒŠANĀS  TRĪSDIENAS
01-03.07. 2011. Smiltene
Sacensību centrs „Kalbakas”
pirmā diena - IOF elites ranga sacensības garā distancē(WRE)
Kopvērtējums - Latvijas Kausa posms
otrā un tresā diena - EST-LAT Orientēšanās līgas etaps

* SACENSĪBU PROGRAMMA    Trīsdienu individuālās sacensības

Sacensību dalībnieku reģistrācija,
30.jūnijā no  plkst. 16.00 līdz plkst. 22.00 sacensību centrā  „Kalbakās”
1.jūlijā no  plkst.   9.30 1.dienas sacensību centrā  Kapusilā

1.jūlijs
plkst. 14.00              starts garā distancē  Kapusila apkārtnē(M21E un W21E-WRE garā distancē)
plkst.  21.00             sacensību  atklāšana, apbalvošana

2.jūlijs
plkst.11.00             starts saīsinātā  garā  distancē  „Kalbakās”
plkst.18.00             starts  sprintam  Smiltenē(Latvijas sprinta kausa etaps, rezultāti neietilpst  trīsdienu kopvērtējumā)
plkst.  21.00             koncerts, apbalvošana, zaļumballe.

3.jūlijs
plkst. 9.30                starts garā distancē  „Kalbakās”
plkst. 15.00              noslēgums, apbalvošana .

* SACENSĪBU  APVIDUS
Pārsvarā skuju koku  mežs.  Reljefs ar vidēji lielām reljefa formām . Max augstumu starpība 35 m.
Caurejamība  laba vai vidēja

smiltene1    smiltene2    smiltene3   
Karšu mērogs 1:15000 vai  1:10000. Augstumlīknes ik pēc 2,5 m.

* ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS ar EMIT  visās grupās,  EMIT kartes īre 2.00 Ls.
 (DIR grupām par 1 dienu-0.70Ls)

* DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA
Sacensību  centrs un dalībnieku nometne   ”Kalbakās”

 • Teltsvietas cena  2.00 Ls par nakti
 • Apmešanās telpās uz grīdas 1Ls, internātā gultās 2-2.5Ls
 • Citas apmešanās iespējas  www.smiltene.lv
Apmešanās iespējas Smiltenē
1.Smiltenes tehnikuma internātā
cena 3 Ls par gultasvietu -
kontakti mob. +37126529133 - Andris Miezītis

2. Smiltenes ģimnāzijā internātā
cena 2 Ls par gultasvietu
cena 1 Ls par vietu uz grīdas sporta zālē
Kontakti - indulis@kapa.lv

* TRANSPORTS
Uz 1. sacensību dienu  tiks organizēts tad , ja radīsies interesenti uz šādu pakalpojumu. 
Aptuvenā cena 3 Ls . Pieteikumi uz autobusa izmantošanu tiek pieņemti līdz  2011.gada 1.jūnijam

* SACENSĪBU  GRUPAS  UN DISTANČU PARAMETRI
( 2.sacensību diena  -  mīnus 30% )

vīrieši

km

sievietes

km

dzimš. g

M21 E

9,0 – 14,0

W21E

5,5 – 8.5

- 90

M8*

1,5-   2.5

W8*

1,5-  2,5

 2003 -

M10*

1,5-   2,5

W10*

1,5 - 2,5

 2001-

M12*

2,0 – 2,8

W12*

2,0 – 2,8

  99-

M12

2,5 – 2,8

W12

2,0 – 2,5

  99 -

M14L

4,0 – 5,0

W14L

3,0 – 4,0

  97 -

M14**

3,0

W14**

2,0 – 2,5

  97-

M16L

5,0 – 6,0

W16L

3,5 – 4,5

  95 -

M16**

4,5 -  5,0

W16**

3,0-   4,0

  95 -

M18

6,5 – 7,5

W18

4,5   - 5,0

  93 -

M20

7,5 – 9,0

W20

5,0 – 5,5

  91 -

M21L

7,5 – 9,0

W21L

5,0 – 6,0

- 90

M21S

6,0 – 7,0

W21S

4,0 – 4,5

- 90

M210**

4,0 – 5,0

W210**

3,5

- 90

M35L

7,5 – 9,0

W35L

5,0

- 76

M35S

5,0 – 6,0

W35S

4,0

- 76

M40L

6,5 – 8,0

W40L

4,5- 5,0

- 71

M40S

5,0 – 6,0

W40S

3,5- 4,0

- 71

M45L

5,5 – 6,5

W45L

4,5- 5.0

 -66

M45S

4,5 -  5,5

W45S

3,5-  4,0

- 66

M50L

6,0-  7,0

W50L

4,5-  5,0

- 61

M50S

4.5-  5,5

W50S

3,5-  4,0

 -61

 

 

 

M55

5,0

W55

4,5

- 56

M60

4,5

W60

4,0

- 51

M65

4,5

W65

3,5

- 46

M70

4,5

W70

3,5

- 41

M75

3,5

W75

3,0

- 36

Atklātās grupas

DIR 1**

2,0 – 2,5 km

 

DIR 2

4,0 – 4,5 km

 

DIR 3**

5,5- 6,0 km

 

DIR 4

7,0- 7,5 km

OPEN-100

100 kg un vairāk

 4.5 km

Nepieciešamības gadījumā var tikt izveidotas arī grupas M80, W80(ja pieteiksies vismaz 3 dalībnieki ar atbilstošu vecumu).
Visiem pieaugušajiem iesācējiem paredzētas grupas M 210**, W 210**,
Atklātajās grupās  DIR 1 - DIR 4 dalībnieks pats neatkarīgi no vecuma izvēlas distances garumu.
Distanču garumi doti aptuveni, -tie atkarībā no sacensību apvidus, katrai dienai būs norādīti programmā.
W8*, M8*, W10*, M10*, W12*, M12* - marķētā distance,- tās ir pavēles distances izmantojot marķējumu.
Atzīmēšanās ar EMIT, kontrolpunktu iziešanas secībā. Dabā nomarķētā distance un KP iezīmēti kartē iziešanas secībā. Dalībnieki drīkst veikt distanci pa marķējumu vai arī izvēlēties citu,-īsāku ceļu bez marķējuma.
Grupām W8*un M8* par galveno balvu cīnās tie dalībnieki, kas skrien bez vecāku pavadības. Grupām W8*,M8*, W10*, M 10* kontrolpunkti atrodas tieši uz  marķējuma, grupām W12*, M12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie marķējuma (līdz 100 m attālumā).

 Pieņemtie apzīmējumi:
* -  marķētā distance
** -  tehniski vieglas distances
K - īsā distance
L - garā distance
0 - iesācēju distance

 * APBALVOŠANA
Dienu uzvarētāji saņem balvas . M21E un W21E grupās kopvērtējumā  apbalvo 1. –6. vietu  ieguvējus. Informācija par apbalvojamo skaitu kopvērtējumā pārējās grupās tiks dota  2.jūlijā sacensību centrā. Sacensību noslēgumā – numuru loterija.

* SERVISS

 • mazuļu aprūpe, varēs izmantot bērnudārzu atsevišķo dienu sacensību centros(no 2 gadu vecuma).
 • Siltās dušas dienu centros.
 • Bufetes sacensību centrā.

* PIETEIKUMI
Pieteikumu iesūtīšanai un maksājumiem noteikti 2 termiņi:

1) līdz 2011.gada 19.Maijam
MW8 MW10                          4,00  Ls
MW12                                      5,00 Ls
MW14-18                                8.00  Ls
MW20 ,MW60 u.v.               11.00 Ls
pārējiem                                  16.00 Ls
OPEN 100              dal.maksa  pēc vec.gr.

2) no  20.maija  līdz 20.jūnijam
MW8 MW10                        5,00 Ls
MW12                                   6,00 Ls
MW14-18                             10,00 Ls
MW 20,MW 60 u.v.            15.00 Ls
pārējiem                                20.00Ls
OPEN  100                dal.maksa pēc vec.gr.

Dalības maksa jāsamaksā pieteikuma iesniegšanas  termiņā. Pieteikums tiek uzskatīts kā garantija dalības maksai.
 Piesakoties pēc 20.jūnija,  dalības maksa + 50%, pārreģistrācija no grupas uz grupu ( tikai līdz 27.06.2011) + 5,-Ls, ja ir vakances. No pieteikušajiem un nestartējušiem tiek iekasēts 50% no dalības maksas.

 •  Online pieteikšanās (pieteikums stājas spēkā pēc dalības maksas saņemšanas).
 •  Pieteikto dalībnieku saraksts
 • Ģimenēm, kas startē vismaz  3 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz  2 ir jaunieši, 20% atlaide, ievērojot dalības maksas attiecīgo termiņu.        
 • DIR1-DIR4  pieteikšanās un samaksa  attiecīgās dienas sacensību centrā  jauniešiem – līdz MW18-  3.00 Ls par dienu,  MW 20,  MW60 un vecākiem- 5.00 Ls  par dienu,  pārējiem 6.00 Ls par dienu.
 • Vieglās automašīnas caurlaide- 2,00 Ls(dod iespēju iebraukt sacensību centrā un visu dienu sacensību centros).
 • Autobusa caurlaide-5.00 Ls. Mikroautobusa ( līdz 10 pers. )-3.00 Ls

Adrese:
OK “Kāpa”, Carnikava
LV – 2163, Jūras iela 4
Fakss/tel.+371 67993396, 67951011
e-pasts:  indulis@kapaok.lv
www.kapaok.lv

Norēķinu konts:
Reģ. Nr 40008021994
A/S” GE Money Bank”
Saulkrastu  fil.
Konta Nr.LV31BATR0051J01712800
S.W.I.F.T.      BATRLV2X